• تلفن دفتر مرکزی

    35595713-14 (031) 

  • ساعت پاسخگویی

    هر روز از ساعت 8:30 الی 16:30

 

اعطای نمایندگی
نام فروشگاه/شرکت/دفتر(*)
لطفا نام فروشگاه/شرکت/دفتر را وارد نمایید.
نام مدیر(*)
لطفا فقط از حروف الفبا استفاده نمایید
ایمیل
لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید.
نوع محل کسب(*)
لطفا نوع محل کسب را مشخص نمایید.
نوع مالکیت(*)
لطفا نوع مالکیت را مشخص نمایید.
متراژ(*)
لطفا فقط عدد وارد نمایید
نوع فعالیت(*)
ورودی نامعتبر
عنوان پروانه یا جواز فعالیت
Invalid Input
سابقه فروش در حوزه مشابه(*)
Invalid Input
آدرس(*)
Invalid Input
کد پستی
اعداد را بدون خط جدا کننده پشت سر هم وارد نمایید
تلفن(*)
لطفا شماره تلفن خود را وارد نمایید
تلفن همراه(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
فکس
لطفا شماره فکس خود را وارد نمایید
توضیحات
Invalid Input
کد امنیتی(*) کد امنیتی
ورودی نامعتبر