• تلفن دفتر مرکزی

  35595713-14 (031) 

 • ساعت پاسخگویی

  هر روز از ساعت 8:30 الی 16:30

 

نصب و راه اندازی

نکات قابل توجه در اجرا

 • از ضربه زدن و صدمه زدن به انتهای لوله ها خودداری نمایید.
 • از لوله های ضربه دیده و صدمه دیده استفاده نکنید.
 • از چرخش دادن لوله و اتصال بعد از انجام عمل جوش جدا خودداری نمایید.
 • لوله ها را از برخورد ضربه های سخت و افتادن ابزار کار بر روی آنها کاملا محافظت نمایید.
 • به هیچ وجه از خمیر و کنف برای نصب اتصالات برنجی استفاده نکنید.
 • از قرار دادن لوله ها و اتصالات در معرض نور مستقیم آفتاب و یخ زدگی جدا خودداری نمایید.
 • از کارفرمایان محترم خواهشمندیم که از تحویل گرفتن پروژه قبل از انجام تست فشار و حصول نتیجه مطلوب جدا خودداری نمایند و در صورت بروز چنین مسئله ای شرکت تولیدکننده هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت.
 • برای محکم کردن اتصالات یکسر فلزی از آچار فلزی استفاده ننمایید.
 • از جوش دادن لوله و اتصالات B.S pipe با سایر لوله و اتصالات جدا خودداری فرمایید.

nasb

روش اتصال لوله و اتصالات گروه تولیدی پویان بَسپار سپاهان

1. لوله و اتصالات B.S pipe به صورت جوش فیوژن و براساس استانداردهای DIN و DVS به یکدیگر متصل می شوند.( اطلاعات جدول جوش را مبنای کار خود قرار دهید)
2. بدنه و قالب های دستگاه جوش و همچنین لوله و اتصالات مورد استفاده را کاملا تمیز نمایید.
3. قالب های مناسب را به دستگاه جوش متصل نمایید. دستگاه جوش را به برق متصل کرده و حرارت آن را برروی 260 + 10 درجه سانتیگراد تنظیم نمایید.
4. پس از گرم شدن دستگاه، لوله های مورد استفاده را بصورت عمود بر محور خود و به کمک قیچی مخصوص بریده و محل برش را از هرگونه پلیسه پاک نمایید.
5. لوله و اتصال را بصورت همزمان برروی قالب دستگاه اتو قرار داده و پس از طی زمان گرم شدن لوله و اتصال را از قالب خارج کرده و بدون پیچش درون یکدیگر قرار دهید ( به زمان گرم شدن و عمق جوش جدول توجه کامل نمایید.)
6. پس از طی زمان خنک شدن اتصال آماده استفاده می باشد. پس از سپری شدن زمانی در حدود 2 تا 3 ساعت از آخرین جوشکاری پروژه آماده انجام تست فشار می باشد.( بهتر است که تست فشار بر روی لوله و اتصالات جوشکاری شده با فشاری درحدود 15-20 اتمسفر صورت گیرد. )
7. پس از پایان عمل جوشکاری، دستگاه جهت استفاده مجدد بایستی تمیز گردد.

 

مشخصات فنی لوله های پویان بَسپار سپاهان براساس استاندارد DIN 8077 آلمان

وزن واحد طول

Kg/m

قطر داخلی 

mm

ضخامت

mm

قطر معادل

inch

قطر خارجی

mm

0/110 10/6 2/7 3/8 16
0/172 13/2 3/4 1/2 20
0/266 16/6 4/2 3/4 25
0/434 21/2 5/4 1/0 32
0/671 26/6 6/7 11/4 40
1/050 33/2 8/4 11/2 50
1/650 42/0 10/5 2/0 63
2/340 50/0 12/5 21/2 75
2/360 60/0 15/0 3/0 90
5/040 73/2 18/4 4/0 110

 

جدول جوش لوله های پویان بَسپار سپاهان براساس استاندارد DVS 2207 آلمان

زمان خنک شدن
(ثانيه)

زمان جوش

(ثانيه)

زمان گرم شدن

(ثانيه)

عمق جوش

(میلی متر)

قطر لوله

(میلی متر)

2 4 5 13 16
2 4 5 14 20
2 4 7 15 25
4 6 8 16.5 32
4 6 12 18 40
4 6 18 20 50
6 8 24 24 63
8 8 30 25 75
8 8 40 29 90
8 10 50 32.5 110

 

 

قطر خارجی
mm

فواصل بین بست های دیواری با توجه به دمای آب درون لوله  (cm)
20C 30C  40C 50C  60C 70C 80C
16 75 70 70 65 65 60 55
20 80 755 70 70 65 60 60
25 85 85 85 80 75 75 70
32 100 95 90 85 80 75 70
40 110 110 105 100 95 90 85
50 125 120 115 110 105 100 90
63 130 135 130 125 120 115 105