• تلفن دفتر مرکزی

    35595713-14 (031) 

  • ساعت پاسخگویی

    هر روز از ساعت 8:30 الی 16:30

 

شرایط اخذ نمایندگی

1- تکمیل فرم درخواست نمایندگی و ارسال مدارک مورد نیاز در فرم مربوطه به دفتر مرکزی گروه تولیدی پویان بَسپار سپاهان
2- پس از بررسی فرم توسط کارشناسان و هیئت مدیر گروه تولیدی پویان بَسپار سپاهان در صورت توافق با شرایط با شما تماس گرفته می شود.
3- حضور در دفتر مرکزی یا انجام مکاتبات غیر حضوری، جهت انعقاد قرار داد همکاری و توافق با شرایط طرفین.
4- شروع همکاری برای مدت مشخص شده در قرار داد و تاریخ ثبت شده در گواهی اعطا شده از طرف" گروه تولیدی پویان بَسپار سپاهان"

تسهیلاتی که نماینده فروش از شرکت پویان بسپار دریافت می کند:
• نصب تابلو در ابعاد مورد نیاز نماینده فروش برای فروشگاه خود و عاملیتهای خود
• در اختیار گذاشتن تبلیغات ( لباس کار، کارت ویزیت شخصی، فاکتور فروش، دفتر تلفن، سررسید، یادداشت و ...)
• پرداخت هزینه حمل توسط شرکت از مبدا به مقصد به شرط خرید کامیونی از طرف نماینده فروش